Badania biomateriałów metalowych do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania stałych konstrukcji protetycznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport
ISSN
0209-3324
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
82
Strony od-do
225--234
Numer tomu
1903
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
microstructure
microhardness
Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
Young's modulus
dental prosthetics
CAD/CAM
titanium and titanium alloys
PL
mikrostruktura
DMLS
mikrotwardość
moduł Younga
protetyka stomatologiczna
CAD/CAM
tytan i jego stopy
Streszczenia
Język
EN
Treść
A direct metal laser sintering method (DMLS) is a new technology used for getting structures by the CAD/CAM procedures. The aim of the elaboration was a question of structural identification and setting strength parameters of titanium (Ticp) and its alloy (Ti6Al4V) which are used to serve as base for those permanent prosthetic supplements which are later manufactured with the employment of CAD/CAM systems. The research work was performed on Ticp samples – those which were intended for manufacture of structures by decrement milling working, and Ti6Al4V samples that comes from laser increment sintering of powder. According to the results obtained, the following conclusion has been derived: when strength aspect is discussed, the DMLS method is a preferred one for manufacturing of load structures in dentistry and may be an alternate way for the CAD/CAM system used in decrement processing.
Język
PL
Treść
Laserowe spiekanie proszków metali (DMLS) jest nową technologią otrzymywania konstrukcji w procedurze CAD/CAM. Celem opracowania były identyfikacja strukturalna i wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych tytanu oraz stopów tytanu przeznaczonych na podbudowy stałych uzupełnień protetycznych otrzymywanych przy komputerowym wspomaganiu projektowania i wytwarzania. Materiałem badań były próbki z czystego technicznie tytanu – gatunek 1 {symbol] do wytworzenia konstrukcji w technologii obróbki frezowaniem oraz próbki Ti6Al4V z technologii laserowego, przyrostowego spiekania proszków. Wykonano badania mikrostrukturalne i mikromechaniczne. Na ich podstawie stwierdzono, że w aspekcie wytrzymałościowym DMLS jest technologią preferowaną do wykonawstwa stałych konstrukcji nośnych dla protetyki stomatologicznej i może stanowić alternatywę dla systemu CAD/CAM z obróbką ubytkową.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:081292