Badania nad miedzią beztlenową do wysokozaawansowanych aplikacji w elektronice i elektrotechnice
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2a
Strony od-do
40--44
Numer tomu
89
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
continuous casting process
oxygen free copper
OFE
ETP
Upcast
data communication cables
PL
proces ciągłego odlewania
miedź beztlenowa
miedź elektrolityczna
OFE
ETP
Upcast
kable teleinformatyczne
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the article presents the characteristics of oxygen-free copper for cable technology and its analysis in terms of standardization (Polish and international standards in the area of question marks, requirements and test methods for copper), theoretical (the copper requirements posed by modern electronics, the process of drawing material for wires and microwires, heat resistance and electrical properties), material and technological (input materials and wires used for electrical purposes), as well as the design and application (examples of solutions and characterization of technologically advanced products of copper in OFE grade). This approach allows for interdisciplinary knowledge and understanding of this subject, yet allows it to embed deeper in the existing state of knowledge.
Język
PL
Treść
W artykule dokonano charakterystyki miedzi beztlenowej przeznaczonej do techniki kablowej i jej analizy w aspekcie normalizacyjnym (polskie i światowe normy przedmiotowe z obszaru oznaczeń, wymagań i metod badawczych miedzi), teoretycznym (wymagania względem miedzi stawiane przez współczesną elektronikę, proces ciągnienia materiału na druty i mikrodruty, odporność cieplną i własności elektryczne), materiałowym i technologicznym (materiały wsadowe i druty przeznaczone na cele elektryczne), a także konstrukcyjnym i aplikacyjnym (przykłady rozwiązań i charakterystyka zaawansowanych technologicznie wyrobów z miedzi OFE). Takie podejście do zagadnienia pozwala na interdyscyplinarne poznanie i zrozumienie omawianej tematyki, a jednocześnie umożliwia jej głębsze osadzenie w istniejącym stanie wiedzy.
Cechy publikacji
original article
Inne
System-identifier
idp:073550