Badania nad nowymi materiałami krystalizatorowymi do odlewania ciągłego stopów aluminium serii 6XXX
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
754--761
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Słowa kluczowe
EN
numerical analysis
continuous casting
aluminum
crystallizer
TSP diamond
PL
analiza numeryczna
aluminium
odlewanie ciągłe
krystalizator
diament TSP
Streszczenia
Język
EN
Treść
Nowadays, scientists from around the world are conducting an extensive research on various types of continuous casting processes, which are in the flowering stage and great interest from manufacturers of semi-finished non-ferrous metals. The quality of products obtained in the continuous casting process is defined by the geometric tolerance of the product, homogeneity of the chemical composition and the lack of internal and external structural discontinuities. Obtaining high-quality products is possible by appropriate control of the casting process parameters (i.e. casting speed, temperature) and equally important by the selection of the optimum type and quality of the materials used for the crucibles and crystallizers. This paper presents results from a series of numerical analysis using the finite element method (FEM) which allowed to estimate the efficiency of the heat transfer from the liquid metal through the crystallizer to the cooling system with different geometries and materials of crystallizers. Particularly, article shows the conception and tests of crystallizers made of isostatically pressed graphite and boron nitride. Furthermore analysis of possibility to use a novel solution comprising the inserts of thermally stable polycrystalline diamond (TSP) and tungsten carbide (TC) was performed. The paper presents the results of performed simulations including the characteristics of the temperature distribution in a cast-crystallizer-cooler system for dynamic simulation of horizontally continuous casting process.
Język
PL
Treść
Obecnie na świecie prowadzone są szeroko zakrojone prace badawcze nad różnego rodzaju procesami ciągłego odlewania, które będąc w fazie rozkwitu cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony producentów półwyrobów z metali nieżelaznych. Jakość produktu uzyskanego w technologii odlewania ciągłego definiowana jest głównie poprzez dokładność geometryczną wyrobu, jednorodność jego składu chemicznego oraz brak wewnętrznych i zewnętrznych nieciągłości strukturalnych. Otrzymanie wysoko gatunkowego wyrobu możliwe jest poprzez odpowiednie sterowanie parametrami procesu odlewania (np. prędkość odlewania, temperatura) oraz co równie istotne poprzez dobór optymalnego gatunku i jakości materiałów stosowanych na tygle i krystalizatory. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono badania numeryczne z wykorzystaniem metody MES pozwalające na oszacowanie efektywności odbioru ciepła od ciekłego metalu przez krystalizator do układu chłodzenia z zastosowaniem różnych geometrii i materiałów krystalizatorów. W szczególności zaprezentowano koncepcję i badania krystalizatorów wykonanych z grafitu izostatycznie prasowanego oraz azotku boru, a ponadto przeprowadzono analizy możliwości zastosowania nowatorskiego rozwiązania obejmującego zastosowanie wkładek z diamentu polikrystalicznego (TSP) oraz węglika wolframu (TC). W pracy przedstawiono uzyskane wyniki symulacji obejmujące charakterystyki rozkładu temperatury w układzie odlew-krystalizator-głowica chłodząca dla dynamicznej symulacji procesu odlewania ciągłego pręta w układzie poziomym.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095386
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych