Badania odkształcalności kompozytów Cu-C oraz Cu-CNT's
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
76--80
Numer tomu
82
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Słowa kluczowe
EN
activated carbon
CNT's
copper-carbon composities
PL
węgiel aktywny
nanorurki
kompozyty miedź-węgiel
Streszczenia
Język
EN
Treść
One of the global direction of research is concentrated on development of new type of materials, which will allow to enhance work efficiency and to low the production costs of various devices. In particular scientists are looking for new type of materials for electrical applications with above standard electrical properties (higher than commonly used copper). Conducted literature analysis shows that this type of improvement can be achieved with the use of nanometric carbon materials (graphene, CNT’s) combined with copper (as matrix). Within the article research results of formability of Cu-C composites (Cu-activated carbon and Cu-CNT’s) in cold drawing process were presented. Also characterization of obtained wires properties was included.
Język
PL
Treść
Jeden z światowych kierunków badawczych koncentruje się na poszukiwaniu nowych materiałów, które to pozwoliłyby na zwiększenie efektywności pracy lub obniżenie kosztów wytwarzania różnego typu urządzeń. W szczególności poszukuje się nowych materiałów na cele elektryczne o przewodności elektrycznej przewyższającej stosowaną powszechnie miedź. Jak wynika z analiz takie możliwości dają kompozyty miedź-węgiel, które przy wykorzystaniu wysokich własności materiałów węglowych (grafen, nanorurki) umożliwiać mają wzrost własności użytkowych tego typu kompozytów, w stosunku do czystej miedzi. W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań odkształcalności kompozytów miedź-węgiel aktywowany oraz miedź-CNT’s metodą ciągnienia, a także badań ich własności końcowych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088258
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych