Badania własności elektrycznych miedzi $Cu-OFE$ i $Cu-ETP$ w zakresie temperatur kriogenicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej. Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63663-35-3
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Badania własności elektrycznych miedzi $Cu-OFE$ i $Cu-ETP$ w zakresie temperatur kriogenicznych
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
77--81
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
oxygen free copper Cu-OFE
cytrogenic liquids
Matthiessen's rule
crystal defects
electrolytic tough pitch Cu-ETP
PL
miedź beztlenowa Cu-OFE
ciecze kriogeniczne
reguła Matthiessena
defekty struktury krystalicznej
miedź elektrolityczna Cu-ETP
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej
Początek konferencji
2013-09-24
Koniec konferencji
2013-09-27
Lokalizacja konferencji
Kraków-Krynica
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:076134