Diagram równowagi E-pH dla układu $Ag-Te-H_{2}O$
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
176--180
Numer tomu
61
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
electrochemistry
silver telluride
E-pH diagram
PL
elektrochemia
tellurek srebra
diagram E-pH
Streszczenia
Język
EN
Treść
Thermodynamic calculations of the E-pH equilibrium diagram for the Ag-Te-H2O system based on standard formation free energies of silver and tellurium species as well as silver telluride are presented. General dependencies of equilibrium potentials on ions concentration and pH were derived. The results were compared with electrochemical data on silver telluride behavior reported in the literature.
Język
PL
Treść
Przedstawiono obliczenia termodynamiczne diagramu równowagi E-pH w układzie Ag-Te-H2O w oparciu o standardowe entalpie swobodne tworzenia jonów i związków chemicznych srebra i telluru z uwzględnieniem występowania tellurku srebra (I) jako fazy stałej. Wyprowadzono ogólne zależności odpowiednich potencjałów równowagowych od stężenia jonów potencjałotwórczych i pH. Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań elektrochemicznych Ag2Te zaczerpniętymi z literatury.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:097724
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych