Ekstrakcja aluminium ze zgarów pochodzących z przetopu złomów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
9
Strony od-do
453--458
Numer tomu
59
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
recycling
aluminum
dross
molten
salts
PL
recykling
aluminium
sole stopione
zgary
Streszczenia
Język
EN
Treść
Dross is a losses of metal in metallurgical processes as a result of chemical reaction, usually the metal reoxidation. The dross of aluminum contains: 20-80 % Almet., 30-40 % Al2O3, 10-12 % fluoride salts (AlF3, Na3AlF6, MgF2, CaF2 and other), 10-15 % chloride salts (NaCl, KCl) and other chemical compounds e.g. CaC2, AlN. Amount of each components in drosses varies depending on the melting technology the metal (alloy) and type of used fluxes. In this work the aluminum dross was pre-magnetic separated and classification on the sieves to give the following fractions: ∅ < 0,5 mm; 0,5 < ∅ < 1,0 mm; 1,0 < ∅ < 2,0 mm; ∅ > 2,0 mm. In the next part of the research, particular fractions were melted in a laboratory chamber furnace with fluxes (KCl, NaCl and Na3AlF6) at 800 °C. After the melting, analysis of the metallic phase composition on a spectrometer ARL QUANT’X was performed. The average metal content in whole processed dross was c.a. 14 %.
Język
PL
Treść
Zgary są odpadami powstającym w procesach metalurgicznych, głównie w wyniku reakcji utleniania metalu. Zgary aluminiowe zawierają: 15-80 % Almet., 30-40 % Al2O3, 10-12 % soli fluorkowych (AlF3, Na3AlF6, MgF2, CaF2 i innych), 10-15 % soli chlorkowych (NaCl, KCl) i innych związków, takich jak CaC2, AlN. Ilość każdego ze składników może się zmieniać w zależności od technologii topienia metalu (stopu) oraz rodzaju użytego topnika. W niniejszym artykule zgary poddano wstępnej segregacji magnetycznej a następnie klasyfikacji na sitach, w wyniku czego otrzymano następujące frakcje: ∅ < 0,5 mm; 0,5 < ∅ < 1,0 mm; 1,0 < ∅ < 2,0 mm; ∅ > 2,0 mm. W kolejnej części badań poszczególne frakcje przetopiono w laboratoryjnym piecu komorowym z dodatkiem soli pokryciowych (KCl, NaCl oraz Na3AlF6) w temperaturze 800 °C. Po każdym z wytopów uzyskaną fazę metaliczną poddano analizie składu na spektrometrze ARL QUANT’X. Średnia zawartość metalu w całości przerabianych zgarów wynosiła ok. 14 %.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:084724