E-learning jako narzędzie wspomagające kształcenie inżynierów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
772--778
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
EN
e-learning
educational tools
quality of education
education of students
continuing education (Lifelong Learning)
PL
e-learning
jakość kształcenia
narzędzia edukacyjne
kształcenie studentów
edukacja ustawiczna
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the era of intensive development of telecommunication techniques and Internet, a change of traditional teaching model occurs, which is observed both in schools and at universities. There is a tendency to abandon the traditional contact model, where knowledge is transferred by a teacher, in favour of a distance learning, and especially one of its form — the e-learning. In the new approach, the teacher plays a role of a guide for a student on his way to knowledge. In the paper, the development of a distance learning is presented as well as the legislation, on which these methods are based. The exemplary tools available on the Moodle e-learning platform, which facilitate students teaching and obtaining expected effects of education, are also described. On the basis of literature data and Authors’ considerations it was stated that professional supporting of stationary education by the e-learning, makes the former graduates well prepared to continuing education and keeping their knowledge up-to-date, with the use of advanced distance learning tools.
Język
PL
Treść
W epoce intensywnego rozwoju technik telekomunikacyjnych oraz Internetu zmianie ulega również model nauczania, zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach. W coraz większym stopniu odchodzi się od modelu tradycyjnego— kontaktowego, gdzie prowadzący był osobą przekazującą wiedzę, na rzecz tzw. nauczania na odległość, a w szczególności jednej z jego odmian — e-learningu. W nowym podejściu do edukacji prowadzący staje się swego rodzaju przewodnikiem studenta na drodze zdobywania przez niego wiedzy. W pracy przedstawiono krótko rozwój nauczania zdalnego oraz prawodawstwo, na którym opiera się możliwość stosowania nauczania na odległość (w tym e-learningu) w Polsce i w Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Omówiono również przykładowe narzędzia, dostępne na platformie Moodle, które ułatwiają kształcenie studentów oraz osiąganie założonych efektów kształcenia. W oparciu o dane literaturowe i doświadczenia własne stwierdzono, że profesjonalne wspomaganie kształcenia stacjonarnego e-learningiem przygotowuje przyszłych absolwentów do aktywnej ustawicznej edukacji i aktualizowania swojej wiedzy zawodowej z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi kształcenia na odległość.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095390
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych