Electrochemical behavior of tellurium in acidic nitrate solutions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Metallurgy and Foundry Engineering
ISSN
1230-2325
EISSN
2300-8377
Wydawca
Wydawnicatwa AGH
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
15--31
Numer tomu
40
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.2
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
electrochemistry
tellurium
cyclic voltammetry
pH
nitrate
PL
elektrochemia
tellur
woltamperometria cykliczna
pH
azotan
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Electrochemistry of tellurium stationary electrode was studied in acidic nitrate solutions with pH 1.5–3.0. Cyclic voltammetry indicated that two products were formed at potentials above 300 mV (SCE): soluble HTeO2+ (500 mV) and sparingly soluble H2TeO3 (650 mV), but the former seemed to be an intermediate product for TeO2 precipitation on the electrode surface. Formation of the solid products as porous layers was almost undisturbed and no electrode passivation was observed. H2TeO3 and TeO2 dissolved to HTeO2+ under acidic electrolyte, but this process was hindered by pH increase. Cathodic polarization of tellurium electrode below –800 mV was accompanied by the evolution of H2Te, which was then oxidized at the potentials approx. –700 mV. H2Te generated in the electrochemical reaction decomposed to elemental tellurium as black powdery precipitates in the bulk of the solution and a bright film drifting on the electrolyte surface.
Język
PL
Treść
Przeprowadzono badania elektrochemiczne telluru w kwaśnych roztworach azotanowych o pH 1.5–3.0. Pomiary metodą woltammetrii cyklicznej wykazały obecność dwóch produktów tworzących się przy potencjałach powyżej 300 mV (NEK): rozpuszczalny HTeO2+ (500 mV) i trudno rozpuszczalny H2TeO3 (650 mV), przy czym pierwszy z nich stanowi produkt pośredni tworzenia się TeO2. Formowanie się produktów stałych w postaci porowatych warstw nie prowadziłodo pasywacji elektrody. H2TeO3 i TeO2 ulegały rozpuszczaniu pod wpływem roztworu z utworzeniem HTeO2+, lecz proces ten ulegał zahamowaniu przez wzrost pH. Katodowa polaryzacja elektrody tellurowej poniżej –800 mV prowadziła do tworzenia się H2Te, który ulegał utlenianiu przy potencjałach ok. –700 mV. H2 Te generowany w reakcji elektrodowej ulegał rozpadowi do telluru elementarnego występującego w dwóch postaciach (jako czarny osad i srebrzysty film).
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:086581
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych