Experimental and numerical investigation of cold rolling of ferritic-pearlitic steels
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Computer Methods in Materials Science
ISSN
1641-8581
EISSN
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
131--137
Numer tomu
14
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
cold rolling
conventional material model
industrial application
Streszczenia
Język
EN
Treść
Four steels with different chemical compositions were analysed during the cold rolling process on the basis of experimental and numerical investigation. Experiments provided input data for development and validation of conventional numerical model of cold rolling. The conventional model due to short computational times is oriented on industrial applications. Experimental investigation revealed influence of microstructure morphology containing different amount of phase components on deformation in homogeneities. Model validation performed for all investigates steels was based on comparison of loads measured and calculated using finite element software. Comparison proved good predictive capabilities of the numerical solution.
Język
PL
Treść
W pracy badano zachowanie czterech stali o różnym składzie chemicznym podczas walcowania na zimno z wykorzystaniem badań eksperymentalnych oraz analizy numerycznej. Model reologiczny dla tych stali opracowano na z wykorzystaniem serii badań plastometrycznych i analizy odwrotnej. Zaproponowany model numeryczny walcowania został zweryfikowany przez porównanie wartości sił uzyskanych z pomiarów w procesie walcowania w walcarce laboratoryjnej. Dodatkowo poprzez badania metalograficzne wykazano wyraźny wpływ morfologii mikrostruktury o charakterze dwufazowym za niejednorodności odkształcenia. Ze względu na krótkie czasy obliczeń zaproponowane rozwiązanie numeryczne jest dedykowane praktycznym zastosowaniom przemysłowym, wspomagającym projektowanie procesów walcowania.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088535