Influence of experimental conditions on deposition of silver nanoparticles onto surface of graphene oxide
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Archives of Metallurgy and Materials
ISSN
1733-3490
EISSN
2300-1909
Wydawca
Komitet Metalurgii PAN, IMIM PAN
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
2632--2635
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Streszczenia
Język
EN
Treść
Present work describes the influence of silver nanoparticles precursor form as well as the impact of graphene oxide initial concentration on deposition of the silver nanoparticles onto graphene oxide. Borane dimethylamine complex (DMAB) was used as the reducing agent. It was observed that application of silver ammonia complexes as the silver nanoparticles precursor as well as alkaline solution effect in higher quantity of deposited AgNPs in comparison to deposition process with the use of silver(I) nitrate in acidic solution.
Język
PL
Treść
Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem wybranych parametrów na proces syntezy i osadzania nanocząstek srebra na powierzchni tlenku grafenu. W badaniach uwzględniono wpływ następujących czynników: stężenie początkowe tlenku grafenu, stężenie początkowe prekursora oraz jego rodzaju. Jako reduktor jonów Ag(I) zastosowano dimetyloamino boran (DMAB). Stwierdzono, iż zastosowanie kompleksu amoniakalnego srebra jako prekursora, jak również zastosowanie środowiska alkaicznego skutkuje wyższą efektywnością procesu osadzania AgNPs na powierzchni tlenku grafenu w porównaniu do procesu prowadzonego z zastosowaniem azotanu(V) srebra(I) w środowisku kwaśnym.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:096617
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych