Investigation of the mechanical properties and microstructure of nickel superalloys processed in shear forming
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Archives of Metallurgy and Materials
ISSN
1733-3490
EISSN
2300-1909
Wydawca
Komitet Metalurgii PAN, IMIM PAN
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
2637--2644
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents the research results of the mechanical properties and microstructure of the material in initial state and parts made from nickel superalloy Inconel®718 in the rotary forming process with laser heating. In the first step was carried out basic research of chemical composition, mechanical properties, hardness and microstructure of sheet in initial state. Then from the metal sheet, in industrial conditions, was made axisymmetric parts in the flow and shear forming with laser heating. Parts were subjected to detailed studies focused on the analysis of changes in the mechanical properties and microstructure in the relation to the material in initial state. The analysis was based on the tests results of strength and plastic properties, hardness, microstructural observations and X-ray microanalysis in the areas where defects appear and beyond. The results are presented in the form of tables, charts, and photographs of the microstructure.
Język
PL
Treść
W publikacji przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz mikrostruktury materiału wsadowego i wyrobów wykonanych z superstopu niklu Inconel®718 w procesie kształtowania obrotowego z nagrzewaniem laserowym. W pierwszym etapie zrealizowano podstawowe badania składu chemicznego, właściwości mechanicznych, twardości oraz mikrostruktury blachy wsadowej. Następnie z blachy, w warunkach przemysłowych, wykonano wyroby osiowosymetryczne w procesie kształtowania obrotowego metodą flow i shear formingu z nagrzewaniem laserowym. Wyroby poddano szczegółowym badaniom ukierunkowanym na analizę zmian właściwości mechanicznych oraz mikrostruktury w stosunku do materiału wsadowego. Podstawą analizy były wyniki z testów właściwości wytrzymałościowych i plastycznych, twardości oraz obserwacji mikrostrukturalnych i mikroanalizy rentgenowskiej w obszarach zarówno z wadami, jak i poza nimi. Wyniki przedstawiono w postaci tablic, wykresów oraz fotografii mikrostruktury.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095610
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych