Produkcja rur z metali nieżelaznych : stan obecny i perspektywy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
192--195
Numer tomu
58
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
welding
welded tubes
seamless tubes
porthole die
PL
rura ze szwem
rura bez szwu
spajanie
matryca mostkowa
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the article the production of tubes from non-ferrous metals in the synthetic form is presented. In the introductory part a basic divisions concerning different tubes in dependence on the assumed criterion are discussed. The theoretical premises for production of welded and seamless tubes are given. The main stream of the study is dedicated to different technological variants of manufacturing welded and seamless tubes. The analyzed variants take into account a specifics of nonferrous metals with a special attention to aluminium and its alloys as well as copper and copper alloys. The possibletechnologies based on powder metallurgy methods are also discussed because of more and more numerous applications of tubes form metallic composites. The current state of the art in production of tubes in the domestic and world industry as well as perspectives for manufacturing tubes form non-ferrous metals are also shortly described.
Język
PL
Treść
Praca jest autorskim opracowaniem dotyczącym produkcji rur z metali nieżelaznych w ujęciu syntetycznym. W części wstępnej omówiono podstawowe podziały dotyczące różnorodnych rur w zależności od przyjętego kryterium. Omówiono teoretyczne przesłanki wytwarzania rur ze szwem i bez szwu. Główny nurt opracowania poświęcony jest wariantom technologicznym produkcji rur ze szwem i bez szwu. Rozpatrywane warianty technologii produkcji rur uwzględniają specyfikę metali nieżelaznych, koncentrując się głównie na rurach z aluminium i jego stopów oraz rurach z miedzi i jej stopów. Z racji coraz liczniejszych zastosowań rur z kompozytów metalowych w pracy omówiono możliwe technologie wytwarzania rur bazujących na materiałach proszkowych wytwarzanych w ramach metalurgii proszków. Krótko oceniono bieżący stan produkcji rur w Polsce i na świecie, zaś w podsumowaniu rozważono perspektywy produkcji rur z metali nieżelaznych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:077678