Prototypowy system pomiaru odkształceń w procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika
ISSN
0137-2335
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
253
Strony od-do
25--30
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Streszczenia
Język
EN
Treść
Strain measurement in cold plastic working processes can be performed in many ways. In recent years, due to the high accuracy and sped, optical measuring systems have become very popular. Unfortunately, in most cases, such systems can be used only to measure strain on the element outer surface, in example metal sheet pressing process. This paper present a prototype system which allow to measure deformation in cold plastic working processes, taking into account the three dimensions, and variation o the element thickness. Most of tasks are fully automated, due to using dedicated software which is integral part of this system. Test measurements were made on the sample tubes from pilger rolling process, however system can be adapted to measure deformation in any cold working process.
Język
PL
Treść
Pomiary odkształceń w procesach przeróbki plastycznej mogą zostać wykonane na wiele sposobów. W ostatnich latach, ze względu na dużą dokładność oraz szybkość, bardzo popularne stały się optyczne systemy pomiarowe. Niestety, w większości wypadków, za pomocą tego typu systemów można realizować jedynie pomiar odkształceń na powierzchni zewnętrznej jak np. w przypadku pomiarów odkształceń tłoczonych blach. W niniejszym artykule zaprezentowano prototypowy system, umożliwiający pomiar odkształceń w procesach przeróbki plastycznej z uwzględnieniem trzech wymiarów, oraz zmian grubości badanego elementu. System jest w znacznym stopniu zautomatyzowany poprzez zastosowanie dedykowanego oprogramowania, będącego integralną częścią systemu. Pomiary testowe wykonane zostały na przykładzie wyrobów uzyskanych w procesie walcowania pielgrzymowego, jednak system może zostać przystosowany do pomiarów w innych procesach przeróbki plastycznej metali.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073804