Wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne stopu 6060 (${Al-Mg-Si}$)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
27--33
Numer tomu
58
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
approximation
mechanical properties
6060 alloy
isothermal ageing
PL
własności mechaniczne
aproksymacja
stop 6060
starzenie izotermiczne
Streszczenia
Język
EN
Treść
The influence of the ageing temperature and time on mechanical properties of the 6060 alloy extruded profiles was investigated. The samples were solution treated at 525 [degrees]C for 1 h followed by water quenching and then aged in the temperature range of 25-225 [degrees]C within regimes of time varying from 0,5 to 128 h. In order to determine the effect of heat treatment on the mechanical properties, tensile tests were performed. The received results (Rm, R0,2, A) were shown depending on ageing temperature and time in three dimensional diagrams. The obtained surfaces were approximated by polynomial equations. Presentation of the received results in the form of simple graphs allows, by selecting proper ageing conditions, to obtain the required mechanical properties.
Język
PL
Treść
Celem pracy było zbadanie wpływu warunków starzenia na własności mechanicznie płaskowników ze stopu 6060. Materiał po przesyceniu z temperatury 525 [stopni]C starzono w temperaturze od 25 [stopni]C do 225 [stopni]C przez czas od 0,5 do 128 godzin. Po takiej obróbce cieplnej stop poddano próbie rozciągania. Uzyskane wyniki przedstawiono jako wykresy zależności wielkości badanych (Rm, R0,2, A) od temperatury i czasu starzenia. Zależności te opisano równaniami matematycznymi. Takie opracowanie wyników badań pozwala w prosty sposób dobrać warunki starzenia prowadzące do osiągnięcia oczekiwanych własności mechanicznych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:071335