Wpływ stanu naprężenia na odkształcalność graniczną w nowym procesie pielgrzymowym walcowania rur na zimno
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Obróbka Plastyczna Metali
ISSN
0867-2628
EISSN
Wydawca
Instytut Obróbki Plastycznej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
317--331
Numer tomu
25
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.07
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
KOBO method
formability
strain state
cold pilger rolling
PL
stan naprężenia
metoda KOBO
walcowanie pielgrzymowe
odkształcalność
Streszczenia
Język
EN
Treść
Cold pilger rolling process is often used to producing of high quality tubes made from nonferrous metals and alloys. Both classical approach and new method of rolling with the stationary stand, ensures high quality of the product – tube surface, and mechanical properties. In this paper, analysis of the new concept with stationary stand and KOBO method was presented. Strain fields in deformation zone investigations were taken on aluminum tubes, both, with and without VSS head, which allows add additional torque moment during rolling. VSS head causes strain state modification in temporary rolling zone. Basis on mechanical states, due to Pelczynski concept, strain states was investigated on both variants. Maximum forma-bility calculation was also investigated in this work. Due to the results theoretical calculation were confirmed, so the KOBO method can be implemented in cold pilger rolling process.
Język
PL
Treść
Proces walcowania pielgrzymowego rur na zimno jest z powodzeniem wykorzystywany do produkcji wysokojakościowych rur z metali nieżelaznych i ich stopów. Zarówno klasyczne podejście, jak i nowa metoda walcowania pielgrzymowego rur z nieruchomą klatką, zapewniają wysoką jakość uzyskanych wyrobów, zarówno w aspekcie powierzchni rury, jak i własności wytrzymałościowych. W niniejszej pracy zaprezentowano analizę nowego procesu pielgrzymowego z nieruchomą klatką walcowniczą, pod kątem możliwości zastosowania metody KOBO w walcowaniu pielgrzymowym rur. Badania pól odkształceń w stożku roboczym wykonywane były na rurach aluminiowych, z zastosowaniem oraz bez zastosowania głowicy ZSN wymuszającej dodatkowy moment skręcający w trakcie walcowania. Działanie głowicy wywołuje zmianę stanu naprężenia w chwilowej kotlinie walcowniczej. W oparciu o analizę stanu mechanicznego wg koncepcji Pełczyńskiego zbadano wpływ stanu naprężenia dla obu wariantów. Podjęto również próbę wyznaczenia odkształcalności granicznej. Przeprowadzone badania potwierdzają teoretyczną analizę stanu zagadnienia, stąd wykorzystanie metody KOBO w procesie walcowania pielgrzymowego jest jak najbardziej uzasadnione.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087855