Badania własności użytkowych oraz strukturalnych odlewów z aluminium serii 6xxx otrzymanych z linii ciągłego odlewania w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
9
Strony od-do
384--388
Numer tomu
61
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Słowa kluczowe
EN
aluminum alloys
continuous casting technology
electromagnetic modification
PL
odlewanie ciągłe
stopy aluminium
modyfikacja elektromagnetyczna
Streszczenia
Język
PL
Treść
W związku z ciągłym wzrostem zużycia wyrobów z aluminium i jego stopów, istnieje potrzeba wprowadzania nowych technologii pozyskiwania wyrobów gotowych w postaci kształtowników, prętów i rur. Klasyczną metodą wytwarzania tych wyrobów jest technologia wyciskania, która ze względu na dużą ilość koniecznych do wykonania operacji, powoduje wysoką cenę końcową produktów. Alternatywą dla tej kosztownej technologii, może być metoda wytwarzania wyrobów z aluminium i jego stopów, w procesie poziomego odlewania ciągłego, z układem do elektromagnetycznego mieszania w strefie przykrystalicznej metalu, wyłącznie ze złomów odpadowych, przy niewielkim udziale zapraw metalurgicznych. Aby wyroby uzyskane w tej technologii mogły konkurować z wyrobami wyciskanymi (prasówka), należy zapewnić im drobnokrystaliczną strukturę materiału, poprzez zabiegi modyfikacji chemicznej. Dodatkowo efekt tej modyfikacji można zwiększyć, poprzez zastosowanie modyfikacji elektromagnetycznej. W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskanych odlewów aluminium w gatunku ENAW-6060 na przemysłowej linii do ciągłego poziomego odlewania z układem do elektromagnetycznej modyfikacji struktury. Uzyskane odlewy poddano badaniom własności strukturalnych, mechanicznych, elektrycznych oraz fizycznych. Otrzymane wyniki badań poddano szczegółowej analizie, w celu określenia wpływu zastosowanych modyfikacji na własności użytkowe.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:101692