Collection and recycling of spent nickel and lithium batteries and accumulators in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Metallurgy and Foundry Engineering
ISSN
1230-2325
EISSN
2300-8377
Wydawca
Wydawnicatwa AGH
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
127--137
Numer tomu
42
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.8
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
recycling
cadmium
nickel
lithium
batteries
PL
recykling
nikiel
kadm
lit
baterie
Streszczenia
Język
EN
Treść
The European Union has established strict requirements for the recycling of spent batteries and accumulators. In Poland, this waste is currently recycled pyrometallurgically solely for Cd, Zn, Pb and ferronickel recovery. However, waste cells (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion) represent a source of strategic metals (Ni, Co, Li). This paper shows an analysis of the market and applications of nickel and Li-ion batteries as well as current state of domestic collection and recycling of spent cells.
Język
PL
Treść
Unia Europejska stawia państwom członkowskim wysokie wymagania dotyczące recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. W Polsce z odpadów tego typu odzyskuje się wyłącznie Cd, Zn, Pb i żelazonikiel w procesach pirometalurgicznych. Jednak zużyte ogniwa (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion) mogą stanowić źródło metali strategicznych (Ni, Co, Li). W artykule przedstawiono analizę rynku i zastosowań baterii i akumulatorów niklowych i Li-ion oraz omówiono aktualny stan krajowej zbiórki i recyklingu zużytych ogniw.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:103695
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych