Analysis of process data for the purpose of the expert supervision system of heat treatment processes of titanum alloys
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-87294-58-1
Wydawca
TANGER Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Analysis of process data for the purpose of the expert supervision system of heat treatment processes of titanum alloys
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
151--151
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
heat treatment
titanium alloys
data analysis
expert system
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Metal 2015
Nazwa konferencji
24th international conference on Metallurgy and materials
Początek konferencji
2015-06-03
Koniec konferencji
2015-06-05
Lokalizacja konferencji
Brno
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:090152