Analysis of the aluminum formability in the Incremental Sheet Forming process
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-87294-58-1
Wydawca
TANGER Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Analysis of the aluminum formability in the Incremental Sheet Forming process
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
276--281
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Metal 2015
Nazwa konferencji
24th international conference on Metallurgy and materials
Początek konferencji
2015-06-03
Koniec konferencji
2015-06-05
Lokalizacja konferencji
Brno
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents preliminary results of the studies of the aluminum alloy sheet formability in the process of Incremental Sheet Forming (ISF). For tests was used aluminum alloy sheet 2024 series. The paper presents laboratory stand and measurement method that have been used to analyze the process. The first studies consist of the mathematical modeling, selection of the optimum process parameters, determining the forces generated in the process and thickness distribution analysis with the photogrammetric method.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:090022