A study of the artificial ageing on the the low temperature creep of AlMgSi (AA6201) wires
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
TMS 2014 [Dokument elektroniczny]. 143\textsuperscript{rd} annual meeting \& exhibition : 5th international symposium on High-temperature metallurgical processing : February 16–20, 2014, San Diego
Data publikacji
2014
ISBN
978-1-118-88811-7
Wydawca
John Wiley \& Sons, Inc.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
A study of the artificial ageing on the the low temperature creep of AlMgSi (AA6201) wires
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
245--248
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
Al-Mg-Si
artificial ageing
wires
low temperature creep
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TMS 2014
Nazwa konferencji
Friction Stir Welding and Processing VII - Annual Meeting and Exhibition
Początek konferencji
2014-02-16
Koniec konferencji
2014-02-20
Lokalizacja konferencji
San Diego
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:084015