Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Konferencja ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł”. 30–31 maja 2016, Kraków
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-62922-63-5
Wydawca
Wydawnictwo IGSMiE PAN
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
76--77
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Konferencja ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł”
Początek konferencji
2016-05-30
Koniec konferencji
2016-05-31
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:098849