Direct observation of removal of copper from lead bullion by means of aluminum
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
AFC-13. Asia foundries – challenges and opportunities in modern developments in the foundry : the 13\textsuperscript{th} Asian Foundry Congress : [28–30 October 2015], Hanoi, Vietnam
Data publikacji
2015
ISBN
978-604-938-550-6
Wydawca
Bach Khoa Publishing House
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Direct observation of removal of copper from lead bullion by means of aluminum
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
197--202
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
refining
lead bullion
decoppering
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
AFC-13
Nazwa konferencji
Asia foundries - chalanges and opportunities in modern developments in the foundry : the 13th Asian Foundry Congress
Początek konferencji
2015-10-28
Koniec konferencji
2015-10-30
Lokalizacja konferencji
Hanoi
Kraj konferencji
VN
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:094055