Influence of \emph{SiC} addition on crystallite size of aluminum during mechanical alloying process
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
IMT 2014. Innovative Manufacturing Technology : international conference : Zakopane 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} December 2014 : abstracts
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-931339-9-4
Wydawca
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Influence of \emph{SiC} addition on crystallite size of aluminum during mechanical alloying process
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
58--58
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.07
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IMT
Nazwa konferencji
Innovative Manufacturing Technology
Początek konferencji
2014-12-03
Koniec konferencji
2014-12-05
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:086433