Influence of wax assembly and ceramic mould status on product quality in investment casting of jet engine critical parts
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-87294-58-1
Wydawca
TANGER Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Influence of wax assembly and ceramic mould status on product quality in investment casting of jet engine critical parts
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
94--94
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
computer simulation
investment casting
superalloys
turbine blades
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Metal 2015
Nazwa konferencji
24th international conference on Metallurgy and materials
Początek konferencji
2015-06-03
Koniec konferencji
2015-06-05
Lokalizacja konferencji
Brno
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:090056