Simulations of structure and mechanical properties of Ti-45Nb biomedical alloy processed by SPD
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
ICSMA 17. 17\textsuperscript{th} International Conference on the Strength of Materials : August 9–14, 2015 : book of abstracts
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-87434-07-9
Wydawca
Institute of Physics of Materials. Academy of Sciences of the Czech Republic
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Simulations of structure and mechanical properties of Ti-45Nb biomedical alloy processed by SPD
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
313--313
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICSMA 17
Nazwa konferencji
17th International Conference on the Strength of Materials
Początek konferencji
2015-08-09
Koniec konferencji
2015-08-14
Lokalizacja konferencji
Brno
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:091540