Studies on the magnesium alloys cladding in the plastic forming processes (die forging and extrusion) using as the clad layer corrosion resistant aluminum alloys
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Magnesium technology 2015. proceedings of a symposium sponsored by Magnesium Committee of the Light Metals Division of The Minerals, Metals \& Materials Society (TMS) held during TMS 2015 : March 15–19, 2015, Orlando, USA
Data publikacji
2015
ISBN
978-1-119-08243-9
Wydawca
John Wiley \& Sons
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Studies on the magnesium alloys cladding in the plastic forming processes (die forging and extrusion) using as the clad layer corrosion resistant aluminum alloys
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
257--262
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 5
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TMS 2015
Nazwa konferencji
Advances in the Science and Engineering of Casting Solidification: An MPMD Symposium Honoring Doru Michael Stefanescu - 144th Annual Meeting and Exhibition
Początek konferencji
2015-03-15
Koniec konferencji
2015-03-19
Lokalizacja konferencji
Orlando
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:088644