Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
11
Strony od-do
490--494
Numer tomu
61
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Słowa kluczowe
EN
copper alloys
continuous casting
die forging
tram equipment
supporting-conductive series
PL
odlewanie ciągłe
kucie matrycowe
stopy miedzi
osprzęt tramwajowy
typoszereg nośno-przewodzący
Streszczenia
Język
EN
Treść
At the Faculty of Non-Ferrous Meta/s AGH in collaboration with the KUCA manufacturing company, within the framework ofthe INNOTECH III cali, a research project is carried out on the development and implementation for manufacturing of a new generation ser/es ofsupporting and conductive tramway equipment utiiizing modern continuous casting method of copper based ingot matehals, die forging of obtained castings for designed and tested geometry prototypes of equipment as well as a finał heat treatment of obtained forgings. The existing design solutions and rnaterials used in tramway traction have been thoroughly analyzed as the first port of the work. On the basis of the obtained results, the guidelines for the design of a new generation of equipment have been developed. In the first stage of theoretical and experimental research few materiał types were identified which have been subjected to further i/eri/ication from the suitability for the project point of view. The study which included physical properties and performance as well as economic and availability analysis allowed to nominale three brass types, namely CuZn37, CuZn 76S/4 and CuZn40Pb2 alloys. In addition, the studies to determine the potential utiiization ofcopper alloys with the addition of carbon nanomaterials with very high strength and electrical properties, i.e. graphene and carbon nanotubes CNTs as well as Cu-Ag alloys have also been undertaken.
Język
PL
Treść
Na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica we współpracy z firmą produkcyjną KUCA, w ramach projektu INNOTECH III, prowadzone były badania nad opracowaniem oraz wdrożeniem do produkcji, nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego przy wykorzystaniu nowoczesnej metody odlewania ciągłego materiałów wsadowych na bazie miedzi, kucia matrycowego otrzymanych odlewów dla zaprojektowanych i zbadanych prototypów geometrii osprzętu oraz końcowej obróbki cieplnej uzyskanych odkuwek. W ramach prowadzonych prac, w pierwszej kolejności szczegółowo przeanalizowane zostały dotychczasowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane w tramwajowych sieciach trakcyjnych, a następnie na podstawie uzyskanych wyników badań, opracowano wytyczne do projektowania nowej generacji osprzętu. W pierwszym etapie prac teoretyczno-doświadczalnych wytypowano kilka gatunków materiałów, dla których przeprowadzono badania umożliwiające weryfikację ich przydatności do celów projektu. Przeprowadzone badania obejmowały analizę własności materiałowych oraz cech eksploatacyjnych, analizę ekonomiczną oraz analizę dostępności i pozwoliły na wytypowanie 3 gatunków mosiądzów: stopów CuZn37, CuZn16Si4 oraz CuZn40Pb2. Dodatkowo podjęto badania umożliwiające określenie możliwości wykorzystania stopów miedzi z dodatkiem nanomateriałów węglowych o bardzo wysokich własnościach elektrycznych oraz wytrzymałościowych (grafen, nanorurki węglowe, stopy Cu-Ag).
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:102779