Microstructure identification of nickel superalloy processed in shear forming
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-87294-58-1
Wydawca
TANGER Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Microstructure identification of nickel superalloy processed in shear forming
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
103--103
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.07
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
nickel alloys
laser heating
jet engines
shear forming
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Metal 2015
Nazwa konferencji
24th international conference on Metallurgy and materials
Początek konferencji
2015-06-03
Koniec konferencji
2015-06-05
Lokalizacja konferencji
Brno
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:090083