Nowe możliwości zastosowań układów fuleren-chromofor organiczny
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
KM 2014. Kryształy Molekularne 2014 : materiały XIX ogólnopolskiej konferencji : Sromowce Niżne, 8–12 września 2014 r.
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-937270-1-8
Wydawca
Tomasz Mariusz Majka
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Nowe możliwości zastosowań układów fuleren-chromofor organiczny
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
23--23
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Kryształy Molekularne
Początek konferencji
2014-09-08
Koniec konferencji
2014-09-12
Lokalizacja konferencji
Sromowce Niżne
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:084293