Stabilność termiczna stopów aluminium stosowanych w urządzeniach klimatyzacyjnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
12
Strony od-do
521--525
Numer tomu
61
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Słowa kluczowe
EN
aluminium alloys
heat treatment
microhardness
microstructure examinations
PL
obróbka cieplna
mikrotwardość
stopy aluminium
badania mikrostruktury
Streszczenia
Język
EN
Treść
The results of microstructure examinations and microhardness measurements of aluminium alloys (AA3103, AA5049, AA6060) afterheat treatment are presented in this paper. The specimens were annealed at: -25, 25, 40, 60, 80, 100, 140, 180 and 220X for 72 hours and then water cooled. The samples were tested for Vickers microhardness and also were examined by light microscopy (IM), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The obtained results show that the AA3103 and AA5049 alloys, which are not precipitation strengthened, are stable in the entire investigated rangę of temperatures. The measured microhardness of these alloys is 43-46 HV0.1 for AA3'103 alloy and 56-64 HM0.1 for AA5049 alloy. The AA6060 alloy is stable up to the temperature of 80°C, then its microhardness increase and reaches the maximum value of 80 HW. 1. The grain size measured in the AA3103 and AA5049 alloys is comparable. It amounts to about 20 mm and does not change during the heat treatment, which is an adi/antageous property. The measurements of the grain size of the AA6060 alloy show variations and is about 60-75mm.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badania mikrostruktury i mikrotwardości stopów aluminium (3103, 5019, 6060) po obróbce cieplnej. Przeprowadzono wyżarzanie próbek przy temperaturze: -25, 25, 40, 60, 80, 100, 140, 180 oraz 220°C w czasie 72 godz. Po wyżarzaniu próbki chłodzono w wodzie. Przeprowadzono badania mikrotwardości próbek metodą Vickersa, obserwacje mikrostruktury przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, skaningowego mikroskopu elektronowego oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dodatkowo wykonano analizy składu chemicznego w mikroobszarach oraz pomiary wielkości ziarn. Uzyskane wyniki wykazały, że zarówno stop 3103, jak i 5049 są stabilne w całym zakresie stosowanej temperatury. Zmierzona mikrotwardość tych stopów wynosi odpowiednio 43-46 HV0,1 dla stopu 3103 oraz 56-64 HV0,1 dla stopu 5049. Stop 6060 jest stabilny do temperatury 80°C (mikrotwardość wynosi średnio 56-64 HV0,1), następnie obserwowany jest wzrost mikrotwardości do poziomu 80 HV0,1, po czym następuje jej spadek. Wyznaczona średnia średnica ziarna dla stopu 3103 oraz 5049 jest porównywalna i wynosi ok. 20 μm w całym zakresie prowadzonej obróbki cieplnej. Zmierzona średnia średnica ziarna stopu 6060 wynosi średnio 60-75 μm.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:103597