Aktualne kierunki poszukiwania energooszczędnych rozwiązań w konstrukcji i eksploatacji przenośników taśmowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze [stanowi kontynuację Transport Przemysłowy]
ISSN
1899-5489
EISSN
Wydawca
"HMR-Trans" (Wrocław)
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
7--12
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.39
Autorzy
Streszczenia
Język
EN
Treść
In this paper the problem of seeking design and organizational solutions for the reduction of energy consumption of mining conveyors belts has been raised. Based on the definition of the energy intensity index of belt conveyors, its components have been analyzed and ways of reducing them have been suggested through an analysis of potential sources of the highest energy losses. Current directions of reducing energy consumption mainly concentrate on the application of energy-saving subassemblies such as: belts and idlers, the modernization of driver units in order to improve their efficiency and, to a lesser degree, on implementing technological and organizational modernizations of the haulage process.
Język
PL
Treść
W artykule poruszono problematykę poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych i organizacyjnych służących ograniczeniu energochłonności górniczych przenośników taśmowych. Wykorzystując definicję wskaźnika energochłonności przenośników taśmowych, poddano analizie poszczególne jego składowe i poprzez wskazanie potencjalnych źródeł największych strat energii przedstawiono możliwości ich redukcji. Aktualne kierunki ograniczenia zużycia energii koncentrują się na zastosowaniu energooszczędnych podzespołów: taśmy I krążników, modernizacji układu napędowego, w celu zwiększenia jego sprawności, lub w mniejszym stopniu na wprowadzeniu zmian organizacyjno-technicznych w procesie odstawy urobku.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:076885