Analiza cech stanu taśm z linkami stalowymi i możliwości ich diagnozowania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Kruszywa
ISSN
2082-6605
EISSN
Wydawca
Katowice : "Elamed"
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
40--45
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents the issues of the wear process of belts with tripwires and the possibilities of the implementation of technical diagnostics and monitoring in order to assess their condition. These diagnostic actions find their justification in the processes of wear of this mechanical structure from the moment of its installation till the end of its life cycle. It is the base of the rational maintenance of the belts and the construction of modern maintenance diagnostic systems.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono zagadnienia procesu zużycia taśm z linkami stalowymi i możliwości implementacji diagnostyki technicznej i monitorowania do oceny ich stanu. Te działania diagnostyczne znajdują swoje uzasadnienie w procesach zużycia tej struktury mechanicznej od chwili zainstalowania aż do momentu jej likwidacji. Jest to podstawą do racjonalnej eksploatacji taśm i do budowy nowoczesnych diagnostycznych systemów eksploatacji.
Cechy publikacji
original article
Inne
System-identifier
idp:074992