Analiza dynamiczna MES wirnika Jeffcotta z powierzchniowymi czujnikami piezoelektrycznymi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Modelowanie Inżynierskie
ISSN
1896-771X
EISSN
Wydawca
Politechnika Śląska (Gliwice). Wydział Mechaniczny Technologiczny
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
47
Strony od-do
61--68
Numer tomu
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
rotor dynamics
sensors
vibrations
finite element method
smart structures
PL
metoda elementów skończonych
drgania
dynamika wirników
konstrukcje inteligentne
czujniki
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The phenomena taking place in rotating systems constitute an interesting and difficult field of study in machine dynamics. The paper will discuss the modelling of a Jeffcott rotor without and with piezoelectric patches placed on its surface, using the finite element code ANSYS. To properly account for the rotating and non-rotating damping in the rotating reference frame it was necessary to develop a separate program inside the ANSYS environment, enhancing the existing possibilities. Results have been obtained for the rotor vibrations, for both a constant rotation speed and for a linearly increasing speed (the passage through resonance). The correctness of the analysis has been verified through comparison with analytical solutions. Moreover, the rotation effects on the time histories and the values of the voltage generated on the piezoelectric patches have been studied.
Język
PL
Treść
Zjawiska występujące w wirujących układach stanowią interesujący i trudny obszar badań w dynamice maszyn. W pracy omówiono sposób modelowania za pomocą programu Ansys wirnika Jeffcotta, początkowo bez, a następnie wraz z czujnikami piezoelektrycznymi. Modelowanie zjawisk tłumienia wewnętrznego i zewnętrznego w wirującym układzie odniesienia wymagało przygotowania szczególnego programu wewnątrz środowiska Ansys Otrzymano wyniki dla drgań wałów przy stałych prędkościach wirowania oraz przy liniowo narastającej prędkości obrotowej (przejście przez prędkość krytyczną). Poprawność analiz została zweryfikowana przez porównanie wyników z rozwiązaniami analitycznymi. Ponadto zbadano wpływ wirowania na przebiegi i wartości napięć generowanych w elementach piezoelektrycznych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078159