Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
1296--1302
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Streszczenia
Język
EN
Treść
The subject of this article is to analyze the dynamic model of subgrade rail tunnel under the terms of the effect of insulating materials used in the form of a mat on the level of vibration acceleration on the surface of the ground, and verification of the results for compliance with the PN-85 / B-02170, based on the analysis in the time domain. The model was prepared using the software for calculation of finite elements.
Język
PL
Treść
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dynamiczna modelu podtorza kolejowego w tunelu pod kątem wpływu zastosowanych materiałów izolacyjnych w postaci mat na poziom przyspieszeń drgań na powierzchni gruntu oraz weryfikacja wyników na zgodność z normą PN-85/B-02170, w oparciu analizę w domenie czasu. Model został przygotowany pod katem wykorzystania oprogramowania przeznaczonego do obliczeń metodą elementów skończonych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087285