Analiza parametrów smarnych łożyska hydrodynamicznego smarowanego wodą o wybranych parametrach technologicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Mechaniczny
ISSN
0033-2259
EISSN
0033-2259
Wydawca
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
36--39
Numer tomu
74
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
sleve bearings diagnistic
water lubricated bearings
PL
diagnostyka łożysk ślizgowych
łożyska smarowane wodą
Streszczenia
Język
EN
Treść
Water-lubricated bearings have gained more popularity because they do not cause pollution in exploitation process. The Directive of the European Council is forcing a break in use of mineral oils in hydroelectric power plants. The problem of correct monitoring and exploitation of the above mentioned objects exiges the researches in exploitation model. This paper describes the laboratory stand and the performed studies for appreciating the influence of selected components of water on the stability of the lubricant.
Język
PL
Treść
Łożyska wodne zyskują coraz większą popularność ze względu na brak zanieczyszczenia powodowanego ich eksploatacją. Dyrektywa Rady Europy wymusza rezygnację ze stosowania olejów mineralnych w elektrowniach wodnych. Problem poprawnego monitorowania i bezpiecznej eksploatacji wyżej wymienionych obiektów wymaga poszukiwania modelu eksploatacyjnego. Niniejsza praca opisuje wstępne badania stateczności filmu smarnego łożysk ślizgowych smarowanych wodą. Eksperymenty przeprowadzono na specjalistycznym stanowisku badawczym, obserwując parametry dynamiczne łożyska. Oceniano również wpływ wybranych składników wody na stateczność klina smarnego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088918