Analiza wpływu wybranych parametrów na stateczność ruchu taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Cuprum
ISSN
0137-2815
EISSN
Wydawca
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
17--31
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
design
belt conveyors
calculations of belt stability
PL
przenośniki taśmowe
projektowanie
obliczenia stateczności taśmy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article deals with an analysis of the impact of selected parameters on the stability of the belt on the vertical concave curves of the conveyor route. The most important part of the article is to develop the principles and the relation allows the calculation of the lifting height of the belt on the vertical concave curves, depending on technical parameters and the operating status of the conveyor. The following sections of article discuss the impact of selected parameters of construction and operation on the lifting height of the belt and shows an implementation of the proposed method of calculation in the QNK program.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów techniczno-ruchowych na stateczność taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego. Najistotniejszą częścią artykułu jest opracowanie założeń i wyznaczenie zależności, umożliwiającej obliczenie wysokości podniesienia taśmy na łuku wklęsłym trasy przy określonych parametrach stanu pracy przenośnika taśmowego. W dalszej części omówiono wpływ wybranych parametrów konstrukcyjno-ruchowych na wysokość podniesienia taśmy oraz przedstawiono implementację zaproponowanej metody obliczeniowej w programie QNK.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087572