An estimation of lithium-ion battery state of health – ageing-included modelling and experimental studies
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Diagnostyka
ISSN
1641-6414
EISSN
2449-5220
Wydawca
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
25--34
Numer tomu
17
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
ageing model
state of health
equivalent circuit model
Li–Ion battery
PL
starzenie
monitorowanie stanu baterii
model ECM
baterie Li–Ion
Streszczenia
Język
EN
Treść
In this paper we present a study on Li-Ion Battery (LIB) modelling, including battery ageing profile, as a ground for development of state of health (SoH) prediction and monitoring system. An influence of LIB ageing was included by the mean of ageing module, based on voltage, resistance and capacity characteristics, resulting from preliminary experimental measurements. Our model, based on equivalent circuit model (ECM) and parameter estimation procedure, was implemented in MATLAB software and then validated. The simulation results are used for battery SoH estimation, which may be use in a future to optimize the conditions of LIB cycling and therefore extend the battery lifetime.
Język
PL
Treść
Niniejszy artykuł przedstawia badania nad stworzeniem modelu baterii litowo – jonowej, uwzględniającego procesy starzenia baterii, jako podstawę do budowy systemu monitorowania stanu baterii. Wpływ procesów starzenia został uwzględniony za pomocą specjalnego modułu, zdefiniowanego przy pomocy parametrów (tj. charakterystyki napięciowe, impedancyjne, pojemnościowe) uzyskanych na drodze pomiarów eksperymentalnych. Opracowany model, oparty na równoważnym dwugałęziowym modelu elektrycznym RC, został zaimplementowany w środowisku MATLAB, a następnie poddany walidacji. Wyniki przeprowadzonych symulacji wykorzystano do opracowania algorytmu estymacji stanu baterii, który w przyszłości może posłużyć do optymalizacji warunków pracy ogniw litowo – jonowych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:098245