Badania diagnostyczne wybranych elementów urządzeń kolei linowych z wykorzystaniem termografii
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Dozór Techniczny
ISSN
0209-1763
EISSN
Wydawca
Ministerstwo Przemysłu ; Ministerstwo Komunikacji ; Ministerstwo Łączności ; Ministerstwo Żeglugi ; Ministerstwo Obrony Narodowej
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
8--13
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
PL
Treść
Badania termowizyjne są jedną z żywo rozwijających się metod badań nieniszczących. Wykorzystuje się je obecnie w wielu działaniach diagnostycznych. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze wersje kamer termowizyjnych, oferujące większą rozdzielczość, jak również większą częstotliwość odświeżania (liczbę klatek na sekundę), co umożliwia diagnostykę obiektów dynamicznych (będących w ruchu) lub obiektów statycznych o dynamicznie zmieniającym się polu temperatur. Do zalet badan termowizyjnych zalicza się nie tylko ich nieniszczący charakter, ale i to, że przeprowadzane pomiary nie wymagają kontaktu przyrządu pomiarowego z badanym materiałem. W przypadku termografii aktywnej niekiedy zachodzi potrzeba kontaktu wzbudnika (generatora temperatury) z elementem badanym. Pomiary termowizyjne obejmują coraz większy zakres urządzeń, w szczególności tam, gdzie występujące pary kinematyczne poprzez zachodzące miedzy nimi tarcie są generatorem ciepła, które jest funkcją m.in. obciążenia obiektu (naprężenia w konstrukcji), stopnia jego zużycia, intensywności eksploatacji itp. Warto więc przeanalizować możliwości ich wykorzystania w badaniach elementów kolei linowych. Obecnie Transportowy Dozór Techniczny, jako jednostka specjalistyczna odpowiedzialna za nadzór nad kolejami linowymi, nie przewiduje wykorzystania tego typu badan10. W artykule zaprezentowano metody badan termowizyjnych i przedstawiono koncepcje ich wykorzystania w diagnostyce wybranych elementów kolei linowych.
Cechy publikacji
original article
Inne
System-identifier
idp:099785