Badania eksperymentalne procesu rozdrabniania kamienia wapiennego w kruszarkach szczękowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
ISSN
0368-0827
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
235--237
Numer tomu
52
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.21
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
jaw crusher
limestone
outlet gap
particle size distribution
yield
PL
kruszarka szczękowa
wapień
szczelina wylotowa
uziarnienie
wydajność
Streszczenia
Język
EN
Treść
Crushing experiments using limestone taken from the Czatkowice Mine were performed in two vibration jaw crushers (one with kinematic and another with inertial excitation of jaws) and in a typical jaw crusher. The aim of this study was to determine the effect of outlet gap size on particle size distribution and crusher yield. The best results, i.e. degree of fragmentation i<sub>40</sub>, i<sub>80</sub> shares of grain classes from 0 to 1.0 mm and from 0 to 2.0 mm, and technological efficiency were obtained in vibration crushers.
Język
PL
Treść
Badania procesu rozdrabniania kamienia wapiennego z Kopalni Czatkowice o uziarnieniu 0÷40 mm przeprowadzono w dwóch wibracyjnych kruszarkach szczękowych o kinematycznym i bezwładnościowym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk oraz w typowej kruszarce szczękowej. Celem badań było wyznaczenie wpływu szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia i wydajność kruszarki. Najkorzystniejsze wyniki badań, czyli stopnie rozdrobnienia i<sub>40</sub>, i<sub>80</sub> udziały klas ziarnowych 0÷1,0 mm i 0÷2,0 mm oraz efektywności technologiczne otrzymano w kruszarkach wibracyjnych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:074836