Badania porównawcze procesu kruszenia wibracyjnego w kruszarkach szczękowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Materiały Ceramiczne
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
62--66
Numer tomu
67
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
comminution
limestone
vibratory crushing
vibratory crusher
diabase
PL
kruszenie wibracyjne
rozdrabnianie
kruszarka wibracyjna
diabaz
kamień wapienny
Streszczenia
Język
EN
Treść
Research of the crushing process of limestone and diabase was carried out in two vibrating jaw crushers: one of kinematic and one of inertial actuation of the oscillating motion of jaws, and in a typical jaw crusher. The grain size of the crushed material was in the range of 0-40 mm. Limestone came from “Czatkowice” Mine in Krzeszowice while diabase from “Bear Mountain” Mine in Tenczynek. The best results concerning degrees of fragmentation: i50 and i90, outputs of grain classes of 0-1.0 mm and 0-2.0 mm, and technological efficiency were obtained in the vibratory crushers.
Język
PL
Treść
Badania procesu rozdrabniania kamienia wapiennego i diabazu o uziarnieniu 0-40 mm przeprowadzono w dwóch wibracyjnych kruszarkach szczękowych o kinematycznym i bezwładnościowym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk oraz w typowej kruszarce szczękowej. Kamień wapienny pochodził z Kopalni „Czatkowice” w Krzeszowicach, natomiast diabaz z Kopalni „Niedźwiedzia Góra” w Tenczynku. Celem badań było wyznaczenie wpływu szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia i wydajność kruszarki. Najkorzystniejsze wyniki badań: stopnie rozdrobnienia i50 i i90, udziały klas ziarnowych 0-1,0 mm i 0-2,0 mm oraz efektywności technologiczne, otrzymano w kruszarkach wibracyjnych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:090409