Badania symulacyjne w projektowaniu innowacyjnego rozwiązania spągoładowarki
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze [stanowi kontynuację Transport Przemysłowy]
ISSN
1899-5489
EISSN
Wydawca
"HMR-Trans" (Wrocław)
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
62--65
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.25
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents methodology of computer assist at designing a dinting machine equipped with an innovative solution of the extension arm that was to ensure functionality unusual for machines of that type. Solving the contradiction between small dimensions of the machine and the requirement for a wide range of the working unit operation made the designers face the problem of synthesis of the manipulator kinematic structure and simultaneous dynamic verification within the range of the machine stability and the strength one. The article presents the applied method of simulation tests using the software environment of the Autodesk Inventor program as well as the results of performed tests.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono metodykę komputerowego wspomagania projektowania spągoładowarki wyposażonej w szczególności w Innowacyjne rozwiązanie wysięgnika, który miał jej nadać funkcjonalność niespotykaną w tego typu maszynach. Rozwiązanie sprzeczności pomiędzy małymi gabarytami maszyny a wymogiem szerokiego zakresu działania organu roboczego postawiło przed projektantami problem syntezy struktury kinematycznej manipulatora oraz jednoczesnej weryfikacji dynamicznej w zakresie stateczności maszyny oraz wytrzymałościowej. Przedstawiono przyjętą metodę badań symulacyjnych z wykorzystaniem środowisk programu Autodesk Inventor oraz wyniki przeprowadzonych badań.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078846