Bezpieczeństwo chodników ruchomych przeznaczonych do transportu pasażerów w stacjach narciarskich
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Transport Miejski i Regionalny
ISSN
1732-5153
EISSN
Wydawca
Warszawa: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
8--13
Numer tomu
31
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
EN
Treść
This article raises the issue of the safety of passengers transported on travelators operated on the slopes of ski resorts. Travelators are intended first of all to transport children and beginner skiers on the slopes with low inclination. The origin of the subject of this article has been an accident in Poland in 2013 which resulted with serious injury to a five-year skier. This article is an attempt to answer the question whether the technical condition of installations for transport and snow play in the ski resorts should be controlled by an authorized technical inspection as it is in the case of the cableways and ski-tows. The article presents a technical description of travelators and summarizes the ranges of basic technical parameters of travelators produced presently all over the world. The stronger attention in the article is paid to the description of the technical requirements for travelators. The potential hazardous situations that may occur during their operation have been analysed. The specific requirements which should be met by travelators in the field of selection, design and installation on the slopes have been discussed. Particular emphasis is put on the operating safety requirements as service and emergency stops, requirements for brakes, safety devices and control elements.
Język
PL
Treść
W artykule poruszono problem bezpieczeństwa osób korzystających z chodników ruchomych eksploatowanych na stokach stacji narciarskich. Chodniki ruchome przeznaczone są przede wszystkim do transportu dzieci i początkujących narciarzy na stokach o niewielkim pochyleniu. Mogą stanowić również połączenie między stacjami przesiadkowymi wyciągów. Przyczyną podjęcia tematu bezpieczeństwa osób transportowanych chodnikami ruchomymi był wypadek, który miał miejsce w Polsce w 2013 roku i skończył się ciężkimi obrażeniami ciała pięcioletniego narciarza. Artykuł jest też próbą odpowiedzi na pytanie, czy stan techniczny urządzeń do zabawy na śniegu i do transportu w stacjach narciarskich powinien być kontrolowany przez uprawnione do tego jednostki dozoru podobnie, jak to ma miejsce w przypadku kolei linowych i wyciągów narciarskich. W artykule przedstawiono opis techniczny chodników ruchomych oraz zestawiono zakresy podstawowych parametrów technicznych produkowanych obecnie na świecie chodników ruchomych. W oparciu o materiały 58. Międzynarodowej Konferencji Dozorów Technicznych ITTAB w Lam w Niemczech zestawiono dane odnośnie liczby chodników ruchomych eksploatowanych na stokach narciarskich w kilkunastu krajach świata, w tym Polski. Statystyka jest bardzo niekorzystna: w Polsce jest tych urządzeń obecnie zaledwie 21 w stosunku do kilku tysięcy w Europie.Największy nacisk położono w artykule na opis wymagań technicznych stawianych chodnikom ruchomym. Przeanalizowano potencjalne sytuacje niebezpieczne, które mogą wystąpić podczas ich eksploatacji. Omówiono wymagania szczegółowe stawiane chodnikom ruchomym w zakresie doboru, projektowania oraz instalowania na stoku. Szczególny nacisk położono na wymagania dotyczące ruchu, jak zatrzymanie eksploatacyjne i awaryjne, wymagania dla układu hamulcowego, urządzeń bezpieczeństwa oraz sterowania urządzeniem. Przedstawiono również znaki ostrzegawcze informujące pasażerów o wymaganym zachowaniu podczas transportu chodnikiem ruchomym.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:080069