Dobór konstrukcji wypełnienia przeciwprądowego oraz prostopadłoprądowego w laboratoryjnym osadniku wielostrumieniowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
ISSN
0368-0827
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
200--201
Numer tomu
52
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Słowa kluczowe
EN
settler
construction selection
flow visualization
cross-current sedimentation
counter-current sedimentation
PL
osadnik wielostrumieniowy
sedymentacja przeciwprądowa
sedymentacja prostopadłoprądowa
dobór konstrukcji
wizualizacja przepływu
Streszczenia
Język
EN
Treść
Conceptual solution of a laboratory setter which can work as a counter-cur¬rent or cross-current multistream unit is presented in the paper. The selection and design improvement of the lamella settler in order to obtain comparable values of fluid flow velocities through subsequent conduits are shown. Selection correctness was monitored via visual observations of fluid colored with an optical marker flowing through constructional elements of settl chambers.
Język
PL
Treść
Opisano koncepcyjne rozwiązanie osadnika laboratoryjnego mogącego pracować opcjonalnie w wariancie prostopadłoprądowej oraz przeciwprądowej sedymentacji wielostrumieniowej. Przedstawiono dobór i doskonalenie konstrukcji wypełnienia wielostrumieniowego osadnika w celu uzyskania porównywalnych wartości prędkości przepływu płynu przez kolejne przewody. Poprawność doboru kontrolowano obserwując przepływ płynu barwionego markerem optycznym przez elementy konstrukcji komór osadnika.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:074820