Eksploatacyjne uwarunkowania budowy systemów monitorujących
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Mechaniczny
ISSN
0033-2259
EISSN
0033-2259
Wydawca
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
10
Strony od-do
18--25
Numer tomu
75
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
technical diagnostics
monitoring systems
state machines
PL
diagnostyka techniczna
systemy monitorujące
stan maszyny
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the development of technical diagnostics as a science can be divided into three main directions: the development of sensory systems, the development of methods of data processing and data analysis and the development of the hardware. Diagnostic systems have evolved from simple indicator devices to complex monitoring systems. The dynamic development of microelectronics, price decline of specialized components and the availability of advanced numerical methods results in increasing cost effectiveness of design and operation of monitoring systems and equipment. The paper presents a number of conclusions arising from the design and the use of monitoring systems in particular developed and implemented by the author.
Język
PL
Treść
W rozwoju diagnostyki technicznej jako dziedziny nauki można wyróżnić trzy główne kierunki: rozwój układów sensorycznych, rozwój metod przetwarzania i analizy danych oraz rozwój warstwy sprzętowej. Układy diagnostyczne ewoluowały od prostych urządzeń wskaźnikowych do rozbudowanych systemów monitorujących. Dynamiczny rozwój | mikroelektroniki, spadek cen specjalistycznych komponentów oraz dostępność zaawansowanych metod numerycznych skutkuje coraz większą opłacalnością projektowania i użytkowania systemów monitorujących maszyny i urządzenia. W artykule przedstawiono wnioski dotyczące projektowania oraz użytkowania systemów monitorujących, w szczególności opracowanych i wdrożonych przez autora.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:102159
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych