Możliwości i uwarunkowania technologiczne eksploatacji konkrecji polimetalicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Górnictwo Odkrywkowe
ISSN
0043-2075
EISSN
Wydawca
Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
53--60
Numer tomu
55
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
marine mining
offshore raw materials deposits
polymetallic modules
PL
górnictwo morskie
podmorskie złoża surowców
konkrecje polimetaliczne
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents methods and technological systems used or designed for excavation of oceanic deposits of polymetallic nodules. Presented division of those methods due to the technology of mining and haulage. The different solutions of devices used during polymetallic nodules excavation were presented. An assessment of each technology was done. In addition, presented an example of division of ocean mineral resources with particular emphasis on polymetallic nodules.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono metody i układy technologiczne wykorzystywane lub projektowane do eksploatacji oceanicznych złóż konkrecji polimetalicznych. Przytoczono podział tych metod ze względu na techniki urabiania i odstawy. Opisano poszczególne rozwiązania agregatów wykorzystywanych podczas pozyskiwania konkrecji. Dokonano oceny poszczególnych technologii. Dodatkowo przedstawiono przykładowy podział oceanicznych zasobów surowców mineralnych ze szczególnym uwzględnieniem konkrecji polimetalicznych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:081081