Analiza zjawisk falowych w kontekście błędów numerycznych charakterystyk spektralnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-64755-26-2
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza zjawisk falowych w kontekście błędów numerycznych charakterystyk spektralnych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
87--95
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
monitorowanie stanu konstrukcji
diagnostyka techniczna
fale Lamba
dyspersja numeryczna
charakterystyki spektralne
krzywe wzbudzalności
amplituda modalna
fale sprężyste
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:102647