An Influence of concentration of coal suspension on the sedimentation rate of thickening process assisted by use of automated sedimentation test
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
SGEM 2015. ecology, economics, education and legislation : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings
Data publikacji
2015
ISBN
978-619-7105-39-1
Wydawca
STEF92 Technology Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
An Influence of concentration of coal suspension on the sedimentation rate of thickening process assisted by use of automated sedimentation test
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
41--48
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
sedimentation process
multiflux
coals suspension
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2015
Nazwa konferencji
15th international multidisciplinary scientific geoconference
Początek konferencji
2015-06-18
Koniec konferencji
2015-06-24
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents the research on the sedimentation process of coal suspension. The main purpose of this project is to evaluate an influence of concentration of the coal suspension on degree of compression, velocity of intensification process, and basically on the effectiveness of the sedimentation process. The experiments were done in the static measurements laboratory stand equipped in mechanical system controlling a digital camera that registers the sedimentation process, and in software analyzing the image in order to plot sedimentation curves. Experiments were done for two set ups of measuring cylinder: vertical and inclined, imitating (simulating) respectively the conventional sedimentation process and the multiflux sedimentation. The influence of flocculant dose on the velocity process was investigated. The research has shown the influence of concentration on the effectiveness of intensification process of coal suspension, as well as purpose of using intensification processes: of multiflux sedimentation and flocculation.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:090738