Evaluating the effectiveness of mechanical transmission based on the assessment of energy dissipation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Diagnostyka
ISSN
1641-6414
EISSN
2449-5220
Wydawca
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
15--20
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
thermography
performance
thermistors
machinery diagnostics
PL
termowizja
sprawność
diagnostyka maszyn
termistory
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article discusses the relationship between the heat flow and the power supplied to a test object. Often, it is reasonable to say that the heat flow and power are correlated. Intuitively, one can assume that knowing the distribution of the heat flow in time permits to determine the power of a system. Such a statement is valid in some cases. In order to determine fault assumptions an experiment was carried out. The object of research was chosen so as to simplify the physical model of the experiment. The goal of the experiment was to study the heating power of systems consisting of tubes filled with water. The signal was recorded using thermistors and a thermal imaging camera. The analysis of the results shows that there is a strong relationship between the power supplied and temperature increase. Information on energy dissipation of a system is characterized by medium and small average error, thus, allows the evaluation of a machine’s performance.
Język
PL
Treść
W artykule omówiono związek pomiędzy przepływem ciepła, a mocą dostarczoną do badanego obiektu. Często zasadne jest twierdzenie, że przepływ ciepła i moc są ze sobą skorelowane. Intuicyjnie można przyjąć, że znając rozkład przepływu ciepła w czasie można wyznaczyć moc układu. Jest to stwierdzenie słuszne w niektórych przypadkach. Wykonany został eksperyment pozwalający określić błąd przyjętych założeń. Obiekt badań został dobrany tak by uprościć model fizyczny eksperymentu. Badana została moc grzewcza układów złożonych z rur wypełnionych wodą. Sygnał został zarejestrowany z wykorzystaniem termistorów i kamery termowizyjnej. Analiza otrzymanych wyników pokazała, że występuje silna relacja pomiędzy mocą doprowadzoną do układu a wzrostem temperatury. Informacja o dyssypacji energii układu cechuje się niewielkim błędem średnim i pozwala ocenić sprawność maszyny.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087208