Experimental investigation of clay solid suspension flow during the process of sedimentation based on particle size distribution and zeta potential
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
ENTECH'14. Energy Technologies conference : December 22–24, 2014, Yildiz : proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
978-605-5120-98-6
Wydawca
DAKAM Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Experimental investigation of clay solid suspension flow during the process of sedimentation based on particle size distribution and zeta potential
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
231--249
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.35
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
water treatment
suspensions
fluid flow
clay sedimentation
physical and chemical properties of clays
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ENTECH'14
Nazwa konferencji
Energy Technologies conference
Początek konferencji
2014-12-22
Koniec konferencji
2014-12-24
Lokalizacja konferencji
Yildiz
Kraj konferencji
TR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:086940